Die Wekker : Eeufeesuitgawe - Junie 1997 : 'n Eeu van God se Genade in die Goudstad: Die Geskiedenins van die Ned. Geref. Gemeente Jeppestown, 1897-1997 - Met 'n Beskrywing van die Dogtergemeentes Turffontein, Malvern, Bezuidenhoutsvallei en Belgravia, asook die Herenigde Gemeente van Kensington

By: Basson, Marius A

Price: $26.60

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good


92 pages (complete). In Afrikaans throughout. A kindly copy. Plastic sheet covers, rubber spine, stapled binding. The yellow photocopied pages are proud, pleasing, clean, clear. fk. Orders over $50.00 are shipped using tracked courier delivery services.

Title: Die Wekker : Eeufeesuitgawe - Junie 1997 : 'n Eeu van God se Genade in die Goudstad: Die Geskiedenins van die Ned. Geref. Gemeente Jeppestown, 1897-1997 - Met 'n Beskrywing van die Dogtergemeentes Turffontein, Malvern, Bezuidenhoutsvallei en Belgravia, asook die Herenigde Gemeente van Kensington

Author Name: Basson, Marius A

Categories: Afrikaner Society - Religion,

Edition: First Edition

Publisher: Kerkraad van Die Ned. Geref. Gemeente Kensington, Johannesburg: 1997

Binding: Softcover

Book Condition: Very Good

Jacket Condition: No Jacket

Type: Softcover

Seller ID: 79ih