Author:Basson, Marius A

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Die Wekker : Eeufeesuitgawe - Junie 1997 : 'n Eeu van God se Genade in die Goudstad: Die Geskiedenins van die Ned. Geref. Gemeente Jeppestown, 1897-1997 - Met 'n Beskrywing van die Dogtergemeentes Turffontein, Malvern, Bezuidenhoutsvallei en Belgravia, asook die Herenigde Gemeente van Kensington

Die Wekker : Eeufeesuitgawe - Junie 1997 : 'n Eeu van God se Genade in die Goudstad: Die Geskiedenins van die Ned. Geref. Gemeente Jeppestown, 1897-1997 - Met 'n Beskrywing van die Dogtergemeentes Turffontein, Malvern, Bezuidenhoutsvallei en Belgravia, asook die Herenigde Gemeente van Kensington

By: Basson, Marius A

Price: $26.60

Publisher: Kerkraad van Die Ned. Geref. Gemeente Kensington, Johannesburg: 1997

Edition: First Edition

Seller ID: 79ih

Binding: Softcover

Condition: Very Good