Author:Du Toit, Dr. S.J

Sort

Showing 1-4 of 4

Image for Afrikaanse Woordelys en Spelreels

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

By: Boshoff, S.P.E. Dr; Du Toit, S.J. Dr.; Hiemstra, L.W; Kempen, W, Dr; Le Roux, T.H, Malherbe, D.F. Dr; Scholtz, J. du P. Dr

Price: $19.00

Publisher: Nasionale Boekhandel Bpk.: 1956

Seller ID: bvew

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Kinders van die Noorderlig

By: Du Toit, Dr. S.J.

Price: $14.25

Publisher: Nasionale Pers Beperk: 1947

Edition: 1st Edition

Seller ID: bj45

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Afrikaanse Poesie vir Sekondere Skole

By: Du Toit, Dr. S.J. ; De Wet, C.F.

Price: $12.35

Publisher: Nasionale Pers Bpk.: 1940

Seller ID: it75

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Eeufees te Rustenburg : Toesprake tydens en fotografiese uitbeelding van die Eeufeesviering van die Geref. Kerk van Suid-Afrika te Rustenburg

Eeufees te Rustenburg : Toesprake tydens en fotografiese uitbeelding van die Eeufeesviering van die Geref. Kerk van Suid-Afrika te Rustenburg

By: du Toit, Prof dr S ; Coetzee, dr P J ; Bingle, prof dr H J J ; Venter, dr H

Price: $47.50

Publisher: Die Kerkblad, Potchefstroom / Algemene Sinode, Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika: 1959

Edition: First Edition

Seller ID: bjup

Binding: Hardcover

Condition: Very Good