Author:Kleynhans, E P J

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Die Kerkregtelike Ontwikkeling van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1795-1962 : Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch met prof T N Hanekom as promotor

Die Kerkregtelike Ontwikkeling van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1795-1962 : Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch met prof T N Hanekom as promotor

By: Kleynhans, E P J

Price: $47.50

Publisher: The Author: 1973

Seller ID: 60iy

Binding: Hardcover

Condition: Very Good