Author:Nienaber, P J

Sort

Showing 1-20 of 125

Image for Die Vrystaat en sy Mense

Die Vrystaat en sy Mense

By: Grobbelaar, Pieter W (Ed) ; Bekker, Pirow ; Winnaar, Renier de ; Goedhart, Dr ; Grobbelaar, Pieter W ; Huguenet, Andre ; Krog, Antjie ; Lerous, Etienne ; Louw, N P van Wyk ; Malherbe, D F ; M E R; Mocke, S Ign. ; Nienaber, P J ; Ondervelder, Piet ; Oost,

Price: $57.00

Publisher: Tafelberg: 1980

Edition: 1st Edition

Seller ID: bcxs

ISBN: 0624014835

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Afrikaanse Letterkunde In Beeld

Die Afrikaanse Letterkunde In Beeld

By: Grove, A. P.; Nienaber, P. J.

Price: $38.00

Publisher: Tafelberg- Uitgewers: 1973

Edition: First Edition

Seller ID: byzk

ISBN: 0627001807

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Afrikaanse Letterkunde in Beeld

Die Afrikaanse Letterkunde in Beeld

By: Grove, A.P. : Nienaber, P.J.

Price: $38.00

Publisher: Tafelberg & J.L. Van Schaik: 1973

Edition: 1st Edition

Seller ID: oorx

ISBN: 0627001807

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Afrikaanse Letterkunde in Beeld

Die Afrikaanse Letterkunde in Beeld

By: Grove, A.P. ; Nienaber, P.J.

Price: $38.00

Publisher: Tafelberg: 1973

Seller ID: 7il

ISBN: 0627001807

Binding: Hardcover

Condition: Good


Geskiedenis van Josef en Catharina, Die Dogter van die Advokaat

By: Hoogenhout, C P & Nienaber, P J

Price: $42.75

Publisher: Voortrekkerpers: 1940

Edition: 1st Edition

Seller ID: am78

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Josef en Catharina

Josef en Catharina

By: Hoogenhout, C P ; Nienaber, P J (introduction)

Price: $36.10

Publisher: Human & Rousseau (for Die Patriot-Vereniging vir Afrikaanse Teksuitgawes van die S A Akademie vir Wetenskap en Kuns): 1975

Edition: 1st Edition

Seller ID: bcfx

ISBN: 0798104716

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Josef en Catharina

Josef en Catharina

By: Hoogenhout, C P ; Nienaber, P J (introduction)

Price: $36.10

Publisher: Human & Rousseau (for Die Patriot-Vereniging vir Afrikaanse Teksuitgawes van die S A Akademie vir Wetenskap en Kuns): 1975

Edition: 1st Edition

Seller ID: bcfw

ISBN: 0798104716

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Archives Year Book for South African History - Thirty-Second Year - Vol 1 / Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - Twee-en-dertigste jaargang - Deel 1

Archives Year Book for South African History - Thirty-Second Year - Vol 1 / Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - Twee-en-dertigste jaargang - Deel 1

By: Kieser, Dr A ; Krüger, Professor D W ; Nienaber, Professor G S ; Pelzer, Professor A N ; Oberholster, Professor J J ; Merwe, Professor P J van der ; Steyn, Dr D J C ; Böekseken, Dr A J (Editorial Board)

Price: $17.10

Publisher: Publications Branch of the Office of the Director of Archives / Publikasie-Afdeling van die Kantoor van die Direkteur van Argiewe: 1969

Edition: First Edition

Seller ID: 44ho

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Archives Year Book for South African History - 2 volumes / Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - 2 Dele

Archives Year Book for South African History - 2 volumes / Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - 2 Dele

By: Kieser, Dr A ; Krüger, Professor D W ; Nienaber, Professor G S ; Pelzer, Professor, A N ; Oberholster, Professor J J ; Merwe, Professor P J van der ; Steyn, Dr D J C ; Böeseken, Dr A J (Eds)

Price: $95.00

Publisher: Publications Branch of the Office of the Director of Archives, Cape Town / Publikasie-Afdeling van die Kantoor van die Direkteur van Argiewe: 1965

Edition: First Edition

Seller ID: ccct

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Dr. Arnoldus Pannevis: Vader van die Afrikaanse taal

By: Nienaber , P.J.

Price: $47.50

Publisher: Nasionale Boekhandel: 1968

Edition: First Edition

Seller ID: 6pfrf

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Afrikaanse Dierverhaal; Saamgestel en van 'n Inleiding voorsien

Die Afrikaanse Dierverhaal; Saamgestel en van 'n Inleiding voorsien

By: Nienaber ,P.J en G.S

Price: $26.60

Publisher: Nasionale Pers Beperk: 1946

Seller ID: batg

Binding: Hardcover

Condition: Good


Jonger Skrywers oor eie werk

By: Nienaber P J

Price: $17.10

Publisher: Afrikaanse Pers-Boekhandel: 1951

Edition: 1st Edition

Seller ID: bk39

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Afrikaanse Ballades

By: Nienaber P J en G S

Price: $14.25

Publisher: Nasionale Boekhandel: 1950

Edition: 1st Edition

Seller ID: bm93

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Die Vrystaatse Taalbeweging

By: Nienaber P.J.

Price: $8.55

Publisher: Afrikaanse Pers-Boekhandel: 1947

Seller ID: pp90

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for M.H.NESER se NOVELLES, VERHALE EN GEDIGTE

M.H.NESER se NOVELLES, VERHALE EN GEDIGTE

By: Nienaber P.J.(Dr)

Price: $28.50

Publisher: VOORTREKKERPERS BEPERK - VOORWAARTS: 1942

Edition: First Edition

Seller ID: 79qw

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging

Die Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging

By: Nienaber, dr G S ; Nienaber, dr P J

Price: $14.25

Publisher: J L Van Schaik: 1941

Edition: First Edition

Seller ID: bxan

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Dr. J. D. Kestell; Vader  Van  Die  Reddingsdaad

Dr. J. D. Kestell; Vader Van Die Reddingsdaad

By: Nienaber, Dr. P. J

Price: $38.00

Publisher: Nasionale Pers Beperk: 1946

Seller ID: bmdu

Binding: Hardcover

Condition: Used: Good


Image for Dr. J. D. Kestell; Vader  Van  Die  Reddingsdaad

Dr. J. D. Kestell; Vader Van Die Reddingsdaad

By: Nienaber, Dr. P. J

Price: $38.00

Publisher: Nasionale Pers Beperk: 1946

Seller ID: bmdt

Binding: Hardcover

Condition: Used: Good


Jan Lion Cachet met sy Sewe Duiwels

By: Nienaber, Dr. P. J.

Price: $38.00

Publisher: J. L. Van Schaik Bpk: 1940

Edition: 1st Edition

Seller ID: zj98

Binding: Soft cover

Condition: Fair


Image for Dr. J. D. Kestell; Vader Van Die Reddingsdaad

Dr. J. D. Kestell; Vader Van Die Reddingsdaad

By: Nienaber, Dr. P. J.

Price: $38.00

Publisher: Nasionale Pers Beperk: 1946

Edition: 1st Edition

Seller ID: odiu

Binding: Hardcover

Condition: Good