Author:Olivier, ds P L (compiler)

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Ons Gemeentlike Feesalbum : 'n Oorsig van die Onstaan en Groei van Gemeente van die Gefed. Ned. Geref, Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-Fees 1952

Ons Gemeentlike Feesalbum : 'n Oorsig van die Onstaan en Groei van Gemeente van die Gefed. Ned. Geref, Kerke met geleentheid van die Van Riebeeck-Fees 1952

By: Olivier, ds P L (compiler)

Price: $21.85

Publisher: NG Kerk-Uitgewers van SA: 1952

Edition: First Edition

Seller ID: 66nx

Binding: Hardcover

Condition: Very Good