Author:Schoonees, P C ; Toerien, M F ; Blerk, N Van ; Wessels, A C ; Snijman, F J ; Swanepoel, C J ; Villiers, Anna J D De ; Toit, S J Du ; Smuts, J

Sort

Showing 1-2 of 2

Image for Woordeboek van die Afrikaanse Taal - Tweede Deel D-F

Woordeboek van die Afrikaanse Taal - Tweede Deel D-F

By: Schoonees, P C ; Toerien, M F ; Blerk, N Van ; Wessels, A C ; Snijman, F J ; Swanepoel, C J ; Villiers, Anna J D De ; Toit, S J Du ; Smuts, J

Price: $36.10

Publisher: Die Staatsdrukker, Pretoria: 1955

Seller ID: ccmy

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Woordeboek van die Afrikaanse Taal - Derde Deel - G

Woordeboek van die Afrikaanse Taal - Derde Deel - G

By: Schoonees, P C ; Toerien, M F ; Snijman, F J ; Blerk, N van ; Wessels, A C ; Schoonees, L J ; Swanepoel, C J ; Villiers, Anna J D de ; Toit, S J du ; Smuts, J ; Odendal, F F

Price: $36.10

Publisher: Die Staatsdrukker, Pretoria: 1957

Seller ID: ccmx

Binding: Hardcover

Condition: Good