Author:Viljoen, P J

Sort

Showing 1-15 of 15

Image for Journal For Contemporary History / Joernaal vir Eietydse Volume 6. No 1 Julie/July 1981

Journal For Contemporary History / Joernaal vir Eietydse Volume 6. No 1 Julie/July 1981

By: Coetzer, P.W & De Beer K.J & Le Roux, J.H & Moll, J.C & Viljoen, H.J

Price: $9.50

Publisher: 1981

Seller ID: 6ovts

Binding: Paperback

Condition: Very Good


Image for Journal For Contemporary History / Joernaal vir Eietydse Volume 7. No 1 Julie/July 1982

Journal For Contemporary History / Joernaal vir Eietydse Volume 7. No 1 Julie/July 1982

By: Coetzer, P.W & De Beer K.J & Le Roux, J.H & Moll, J.C & Viljoen, H.J & Du Pisani, J.A

Price: $9.50

Publisher: 1982

Seller ID: 6ovtt

Binding: Paperback

Condition: Very Good


Image for Ek Kyk Terug

Ek Kyk Terug

By: Viljoen, Ds P J

Price: $61.75

Publisher: Suid-Afrikaanse Bybelvereenigin, Cape Town and Pretoria: 1949

Edition: 1st Edition

Inscription: signed

Seller ID: asrm

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Die Lewe van Paul Kruger - Afrikaanse bewerking van 'Van Schaapwachter tot President

Die Lewe van Paul Kruger - Afrikaanse bewerking van 'Van Schaapwachter tot President

By: Viljoen, Ds. P J

Price: $15.20

Publisher: Holl.-Afrik. Uitgevers-Mij. v/h Dusseau & Co., Kaapstad / Fa J H de Bussy, Pretoria: 1928

Edition: 2nd Edition

Seller ID: 91ha

Binding: Hardcover

Condition: Poor


Aanbid God In Die Skoonheid Van Heiligheid Dagboek Vir Die Hele Jaar

By: Viljoen, Ds. P. J.

Price: $28.50

Publisher: S. A. Bybelvereniging: 1945

Edition: 1st Edition

Seller ID: zk47

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Aanbid God In Die Skoonheid Van Heiligheid Dagboek Vir Die Hele Jaar

By: Viljoen, Ds. P. J.

Price: $19.00

Publisher: S. A. Bybelvereniging: 1945

Edition: 1st Edition

Seller ID: zv4

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for AGRED's Gamebirds of South Africa : Field Identification and Management

AGRED's Gamebirds of South Africa : Field Identification and Management

By: Viljoen, P J; Meakin, Penny [Illustrator]

Price: $85.50

Publisher: AGRED : The African Gamebird Research Education and Development Trust, Houghton: 2005

Edition: First Edition

Seller ID: 24ql

ISBN: 0958494339

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Die Lewe Van Paul Kruger:,,Van Schaapwatcher Tot President

By: Viljoen, P. J.

Price: $15.20

Publisher: Afrik.Uitgevers -Mij. V/H J. Dusseau & Co.: 1928

Edition: 2nd Edition

Seller ID: ia50

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Ek Kyk Terug

Ek Kyk Terug

By: Viljoen, P. J. Ds.

Price: $38.00

Publisher: Suid-Afrikaanse Bybelvereniging: 1949

Seller ID: bmgs

Binding: Hardcover

Condition: Good


Ek Kyk Terug

By: Viljoen, P.J.

Price: $45.60

Publisher: Suid - Afrikaanse Bybelvereniging: 1949

Edition: First Edition

Seller ID: 88ho

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Karakters Uit Die Skrif : Herodes Die Grote tot Paulus

By: Viljoen, P.J.

Price: $42.75

Publisher: N.G. Kerk Uitgewers: 1957

Seller ID: acpz

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Lewe Van Paul Kruger

Die Lewe Van Paul Kruger

By: Viljoen, P.J.

Price: $14.25

Publisher: 1928

Seller ID: bqzk

Binding: Hardcover

Condition: Poor


Image for Die Lewe van Paul Kruger (1825-1904)

Die Lewe van Paul Kruger (1825-1904)

By: Viljoen, P.J. Ds.

Price: $15.20

Publisher: Holl. -Afrik.Uitgevers Mij: 1925

Seller ID: 8ic

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Karakters uit die Skrif: Herodes tot Paulus

Karakters uit die Skrif: Herodes tot Paulus

By: Viljoen, P.J. Ds.

Price: $38.00

Publisher: N.G.Kerk-Uitgewers Van S.A.: 1957

Seller ID: 83iv

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Agred's Gamebirds Of South Africa.: Field Identification And Management

Agred's Gamebirds Of South Africa.: Field Identification And Management

By: Viljoen,P.J.

Price: $85.50

Publisher: Agreed: 2005

Edition: First Edition

Seller ID: 100qn

ISBN: 0958494312

Binding: Hardcover

Condition: Very Good