Author:van Wyk, Jacobus Gideon

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?½indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?½indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

By: van Wyk, Jacobus Gideon

Price: $47.50

Publisher: Author: 1977

Seller ID: bkyq

Condition: Very Good


143 pages (complete). In Afrikaans throughout. Thesis for masters degree in Education. Very smart and fresh. The boards are neat, tidy and healthy. The pages are clean, clear, bright, very assured. fkOrders over $50.00 are shipped using tracked courier delivery services. View more info