Author:van der Merwe, Dr P J

Sort

Showing 1-7 of 7

Image for Archives Year Book for South African History - 2 volumes / Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - 2 Dele

Archives Year Book for South African History - 2 volumes / Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - 2 Dele

By: Kieser, Dr A ; Engelbrecht, Professor Dr S P ; Pelzer, Professor Dr A N ; Krüger, Professor Dr D W ; Hattersley, Professor Dr A F ; Merwe, Professor Dr P J van der ; Robertson, Professor Dr H M ; Oberholster, Professor Dr J J ; Böekseken, Dr A J (Eds)

Price: $95.00

Publisher: Publications Branch of the Office of the Director of Archives, Cape Town / Publikasie-Afdeling van die Kantoor van die Direkteur van Argiewe: 1964

Edition: First Edition

Seller ID: cccs

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Archives Year Book for South African History - Thirty-Second Year - Vol 1 / Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - Twee-en-dertigste jaargang - Deel 1

Archives Year Book for South African History - Thirty-Second Year - Vol 1 / Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - Twee-en-dertigste jaargang - Deel 1

By: Kieser, Dr A ; Krüger, Professor D W ; Nienaber, Professor G S ; Pelzer, Professor A N ; Oberholster, Professor J J ; Merwe, Professor P J van der ; Steyn, Dr D J C ; Böekseken, Dr A J (Editorial Board)

Price: $17.10

Publisher: Publications Branch of the Office of the Director of Archives / Publikasie-Afdeling van die Kantoor van die Direkteur van Argiewe: 1969

Edition: First Edition

Seller ID: 44ho

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Archives Year Book for South African History - 2 volumes / Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - 2 Dele

Archives Year Book for South African History - 2 volumes / Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis - 2 Dele

By: Kieser, Dr A ; Krüger, Professor D W ; Nienaber, Professor G S ; Pelzer, Professor, A N ; Oberholster, Professor J J ; Merwe, Professor P J van der ; Steyn, Dr D J C ; Böeseken, Dr A J (Eds)

Price: $95.00

Publisher: Publications Branch of the Office of the Director of Archives, Cape Town / Publikasie-Afdeling van die Kantoor van die Direkteur van Argiewe: 1965

Edition: First Edition

Seller ID: ccct

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Wat Sal Hierdie Kindjie Tog Wees? Oordenkiinge vir Gelowige Ouers

By: Murray, Dr Andrew ; Pretorius, Dr H S & Merwe, P J A van der (Translaters)

Price: $34.20

Publisher: Publikasie-kommissie van die SA Bybelvereniging: 1928

Edition: First Edition

Seller ID: 15hs

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Trekboer in die Geskiedenisi van die Kaapkolonie

Die Trekboer in die Geskiedenisi van die Kaapkolonie

By: van der Merwe, Dr P J

Price: $38.00

Publisher: Nasionale Pers, Beperk: 1938

Edition: First Edition

Seller ID: 31id

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Pioniers van die Dorsland

Pioniers van die Dorsland

By: van der Merwe, Dr P J

Price: $57.00

Publisher: Nasionale Pers Beperk: 1947

Edition: 3rd edition

Seller ID: cbzv

Condition: Good


PIONIERS VAN DIE DORSLAND

By: Van Der Merwe, P.J. (Dr)

Price: $57.00

Publisher: Nasionale Pers, Beperk: 1941

Edition: First Edition

Seller ID: 6pfsv

Binding: Hardcover

Condition: Very Good