Category: Africana - Great Trek

Sort

Showing 1-8 of 8

Image for The Voortrekkers in Natal - Battle of Blood River - 1838

The Voortrekkers in Natal - Battle of Blood River - 1838

By: N/A

Price: $17.10

Seller ID: 73ij

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for The Great Trek uncut - Escape from British Rule : The Boer Exodus from the Cape Colony, 1836

The Great Trek uncut - Escape from British Rule : The Boer Exodus from the Cape Colony, 1836

By: Binckes, Robin

Price: $43.70

Publisher: 30` South Publishers (Pty) Ltd., Pinetown, South Africa / Helion & Company Limited, Solihull: 2013

Seller ID: btit

ISBN: 1920143688

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for David Malan : Een verhaal uit de Grote Trek

David Malan : Een verhaal uit de Grote Trek

By: D'Arbez

Price: $61.75

Publisher: J H de Bussy, Amsterdam, Pretoria, Johannesburg / Holl.-Afr. Uitgewers-Mij v/h J Dusseau & Co., Kaapstad: 1917

Seller ID: cano

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for David Malan : Een verhaal uit de Grote Trek

David Malan : Een verhaal uit de Grote Trek

By: D'Arbez

Price: $57.00

Publisher: J H de Bussy, Amsterdam, Pretoria, Johannesburg / Holl.-Afr. Uitgewers-Mij v/h J Dusseau & Co., Kaapstad: 1917

Seller ID: cbvu

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Groot Trek

Die Groot Trek

By: Johnson-Barker, Brian

Price: $9.50

Publisher: C Struik, Cape Town: 1987

Seller ID: 81ij

ISBN: 0869775227

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for Die Dagboek van Louis Trigardt : Uitgegee me Inleiding, Aantekeninge en Glossarium

Die Dagboek van Louis Trigardt : Uitgegee me Inleiding, Aantekeninge en Glossarium

By: Le Roux, Prof T H

Price: $47.50

Publisher: J L van Schaik Beperk, Pretoria: 1964

Seller ID: bqxq

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Voortrekkermense III : Dokumente oor die Geskiedenis van die Voortrek met Aantekeninge en Bijlae

Voortrekkermense III : Dokumente oor die Geskiedenis van die Voortrek met Aantekeninge en Bijlae

By: Preller, Gustav S

Price: $95.00

Publisher: Nasionale Pers Beperk, Kaapstad: 1922

Seller ID: bvxa

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Helde van Italeni : Feesboek ter herinnering aan die oorhandiging van die Bybel aan die Voortrekkers onder Jacobus Uys, April 1837

Die Helde van Italeni : Feesboek ter herinnering aan die oorhandiging van die Bybel aan die Voortrekkers onder Jacobus Uys, April 1837

By: Pretorius, Dirk Jonker (compiler)

Price: $39.90

Publisher: Gesamentlike Geloftedagkomitee van Grahamstad en Riebeek-Oos: 1957

Seller ID: brnr

Binding: Hardcover

Condition: Fair