Category: Afrikaner History

Sort

Showing 1-20 of 24

Image for Die Afrikaanse Patriot 1876 - 'n Faksimilee-weergawe van die eerste jaargang

Die Afrikaanse Patriot 1876 - 'n Faksimilee-weergawe van die eerste jaargang

By: N/A

Price: $45.60

Publisher: Tafelberg-Uitgewers Beperk vir die Patriot-Vereniging vir Afrikaanse teksuitgawes van die S A Akademie vir Wetenskap en Kuns: 1974

Seller ID: bwsa

ISBN: 0624005291

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Voor God en Vaderland : Korte Beschrijving van het Leven en Afsterven van Generaal C F Beyers en Kommandant Jopie Fourie

Voor God en Vaderland : Korte Beschrijving van het Leven en Afsterven van Generaal C F Beyers en Kommandant Jopie Fourie

By: N/A

Price: $26.60

Publisher: "Het Volksblad"- Boekwinkel, Bloemfontein: 1914

Seller ID: bzfz

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for Voortreker Centenary 1838-1938 : Last Stage of the Symbolical Trek of 1938 - Reception at Pretoria

Voortreker Centenary 1838-1938 : Last Stage of the Symbolical Trek of 1938 - Reception at Pretoria

By: N/A

Price: $28.50

Publisher: Afrikaanse Taal- en kultuurvereniging: 1938

Seller ID: 20cr

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Voortreker Centenary 1838-1938 : Last Stage of the Symbolical Trek of 1938 - Reception at Pretoria

Voortreker Centenary 1838-1938 : Last Stage of the Symbolical Trek of 1938 - Reception at Pretoria

By: N/A

Price: $28.50

Publisher: Afrikaanse Taal- en kultuurvereniging: 1938

Seller ID: 22cr

Binding: Softcover

Condition: Near Fine


Image for Voortrekker-eeufees 1838-1938: Laaste skof van Simboliese Ossewa-trek op 'Die Pad van Suid-Afrika' - Verwelkoming te Pretoria

Voortrekker-eeufees 1838-1938: Laaste skof van Simboliese Ossewa-trek op 'Die Pad van Suid-Afrika' - Verwelkoming te Pretoria

By: N/A

Price: $28.50

Publisher: Afrikaanse Taal- en kultuurvereniging: 1938

Seller ID: 18cr

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for Voortrekker-eeufees 1838-1938: Laaste skof van Simboliese Ossewa-trek op 'Die Pad van Suid-Afrika' - Verwelkoming te Pretoria

Voortrekker-eeufees 1838-1938: Laaste skof van Simboliese Ossewa-trek op 'Die Pad van Suid-Afrika' - Verwelkoming te Pretoria

By: N/A

Price: $28.50

Publisher: Afrikaanse Taal- en kultuurvereniging: 1938

Seller ID: 19cr

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Voortreker Centenary 1838-1938 : Last Stage of the Symbolical Trek of 1938 - Reception at Pretoria

Voortreker Centenary 1838-1938 : Last Stage of the Symbolical Trek of 1938 - Reception at Pretoria

By: N/A

Price: $28.50

Publisher: Afrikaanse Taal- en kultuurvereniging: 1938

Seller ID: 21cr

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Les Boers - Depuis leur origine jusqu'a l'occupation de Pretoria

Les Boers - Depuis leur origine jusqu'a l'occupation de Pretoria

By: Boussy, A

Price: $38.00

Publisher: Ch. Poussielgue, Paris: 1900

Seller ID: 85ny

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for De Worstelstrijd der Transvalers - Aan Het Volk van Nederland Verhaald

De Worstelstrijd der Transvalers - Aan Het Volk van Nederland Verhaald

By: Cachet, F Lion

Price: $57.00

Publisher: J H Kruyt, Amsterdam / D F Du Toit & Co, Paarl, Zuid-Afrika: 1882

Seller ID: bxbr

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Reddingsdaad-Strewe

Die Reddingsdaad-Strewe

By: Diederichs, Prof dr N

Price: $9.50

Publisher: Voortrekkerpers Bpk., Johannesburg: 1940

Seller ID: cdjk

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for Die Evolutie van die Trekboer: Lesing gehoou voor die Christelike Jongelieden Vereniging, Pretoria, 22 November, 1909

Die Evolutie van die Trekboer: Lesing gehoou voor die Christelike Jongelieden Vereniging, Pretoria, 22 November, 1909

By: Fouche, Leo

Price: $123.50

Publisher: Volkstem, Pretoria: 1909

Seller ID: 21ql

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Malan - Gedenkboek - Uitgegee deur die Malandag-Komitee gestig op 15 September 1951 onder voorsitterskap van Prof Dr A I Malan, LV, en onder beskerming van Dr Die Ed. D F Malan, Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika by die geleentheid van die Malan-Saamtrekke wat op 6 Oktober 1951 deur die hele Suid-Afrika plaasvind

Die Malan - Gedenkboek - Uitgegee deur die Malandag-Komitee gestig op 15 September 1951 onder voorsitterskap van Prof Dr A I Malan, LV, en onder beskerming van Dr Die Ed. D F Malan, Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika by die geleentheid van die Malan-Saamtrekke wat op 6 Oktober 1951 deur die hele Suid-Afrika plaasvind

By: Malan, Jacques (compiler)

Price: $45.60

Publisher: Malandag-Komittee: 1951

Seller ID: bzqj

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Malan - Gedenkboek - Uitgegee deur die Malandag-Komitee gestig op 15 September 1951 onder voorsitterskap van Prof Dr A I Malan, LV, en onder beskerming van Dr Die Ed. D F Malan, Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika by die geleentheid van die Malan-Saamtrekke wat op 6 Oktober 1951 deur die hele Suid-Afrika plaasvind

Die Malan - Gedenkboek - Uitgegee deur die Malandag-Komitee gestig op 15 September 1951 onder voorsitterskap van Prof Dr A I Malan, LV, en onder beskerming van Dr Die Ed. D F Malan, Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika by die geleentheid van die Malan-Saamtrekke wat op 6 Oktober 1951 deur die hele Suid-Afrika plaasvind

By: Malan, Jacques (compiler)

Price: $45.60

Publisher: Malandag-Komittee: 1951

Seller ID: bzqk

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Malan - Gedenkboek - Uitgegee deur die Malandag-Komitee gestig op 15 September 1951 onder voorsitterskap van Prof Dr A I Malan, LV, en onder beskerming van Dr Die Ed. D F Malan, Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika by die geleentheid van die Malan-Saamtrekke wat op 6 Oktober 1951 deur die hele Suid-Afrika plaasvind

Die Malan - Gedenkboek - Uitgegee deur die Malandag-Komitee gestig op 15 September 1951 onder voorsitterskap van Prof Dr A I Malan, LV, en onder beskerming van Dr Die Ed. D F Malan, Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika by die geleentheid van die Malan-Saamtrekke wat op 6 Oktober 1951 deur die hele Suid-Afrika plaasvind

By: Malan, Jacques (compiler)

Price: $45.60

Publisher: Malandag-Komittee: 1951

Seller ID: bzql

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Trek: Studies oor die mobiliteit van die Pioniersbevolking aan die Kaap

Trek: Studies oor die mobiliteit van die Pioniersbevolking aan die Kaap

By: Merwe, P J v d

Price: $114.00

Publisher: Nasionale Pers, Beperkt: 1945

Seller ID: 54rh

Binding: Hardcover

Condition: Near Fine


Image for Die Sosiale Gewete van die Afrikaanssprekendes

Die Sosiale Gewete van die Afrikaanssprekendes

By: Nepgen, C C

Price: $57.00

Publisher: Christen-Studente Vereniging van SA: 1938

Seller ID: cfrk

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging

Die Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging

By: Nienaber, dr G S ; Nienaber, dr P J

Price: $14.25

Publisher: J L Van Schaik: 1941

Seller ID: bxan

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Die Nasionale Portret Boek van Waakers, Leiers, Stryers, en Lyers : Nasionaliste! "Geluk met die Nuwe Jaar 1917, en daarna."

Die Nasionale Portret Boek van Waakers, Leiers, Stryers, en Lyers : Nasionaliste! "Geluk met die Nuwe Jaar 1917, en daarna."

By: Pickard, A B de V

Price: $190.00

Publisher: A B de V Pickard: 1917

Seller ID: btvo

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Die Ander Kant van die Rebellie - en 'n Woord aan Generaal Smuts

Die Ander Kant van die Rebellie - en 'n Woord aan Generaal Smuts

By: Schoeman, Johan H

Price: $36.10

Publisher: The Author: 1915

Seller ID: bzgg

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for De Hollandsche Afrikanen en hunne Republiek in Zuid-Afrika

De Hollandsche Afrikanen en hunne Republiek in Zuid-Afrika

By: Stuart, J

Price: $228.00

Publisher: G W Tielkemeijer, Amsterdam: 1854

Seller ID: 100mf

Binding: Hardcover

Condition: Very Good