Category: Bibles

Sort

Showing 1-7 of 7

Image for Bijbel : dat is De Gansche Heilige Schrift vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last van de hoog-mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden to Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX uit die oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche Getrouwelijk overgezet

Bijbel : dat is De Gansche Heilige Schrift vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last van de hoog-mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden to Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX uit die oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche Getrouwelijk overgezet

By: N/A

Price: $47.50

Publisher: Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, London: 1920

Seller ID: bssg

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Bijbel, dat is De Gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonije boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-Mog. Heerden Staten-Generaal Der Vereeningde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nedelandsche Getrouwelijk overgezet

Bijbel, dat is De Gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonije boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-Mog. Heerden Staten-Generaal Der Vereeningde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nedelandsche Getrouwelijk overgezet

By: N/A

Price: $47.50

Publisher: Britscheen Buitenlandsche Bijbelgenootschap, te Londen, te Utrecht: 1900

Seller ID: cgte

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Holy Bible, containing the Old and New Testaments: translated out of the original tongues: and with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty's Special Command

Holy Bible, containing the Old and New Testaments: translated out of the original tongues: and with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty's Special Command

By: N/A

Price: $95.00

Publisher: Henry Frowde, Oxford University Press: 1888

Seller ID: 79op

Binding: Hardcover

Condition: Near Fine


Apocrypha

By: N/A

Price: $47.50

Publisher: Sir D Hunter Blair and M S Bruce (Printers): 1828

Seller ID: 41rb

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds Onzes Heeren Jezus Christus, uit de grieksche taal is onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last Van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, na volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619.  Ingerigt overeenzomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling / Het Boek des Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal, der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen

Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbonds Onzes Heeren Jezus Christus, uit de grieksche taal is onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last Van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, na volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenzomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling / Het Boek des Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal, der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: Nederlansche Bijbel-Compagnie / J Brandt en Zoon, Amsterdam / Johannes Enschede en Zonen, Haarlem: 1868

Seller ID: 66rf

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Bijbel, dat is: De Gansche Heilige Schrift, bevattende al de Kanonlijke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspornkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op las van de Hoog-Mog. Heeren Saten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden t Dordrecht, in de Jaren 1618 en 1619.

Bijbel, dat is: De Gansche Heilige Schrift, bevattende al de Kanonlijke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspornkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op las van de Hoog-Mog. Heeren Saten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden t Dordrecht, in de Jaren 1618 en 1619.

By: N/A

Price: $38.00

Publisher: J Brandt en Zoon, Amsterdam: 1870

Seller ID: 65rf

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Die Bücher der Bibel - Band 1

Die Bücher der Bibel - Band 1

By: Rahlwes, F (Ed)

Price: $114.00

Publisher: George Westermann, Braunschweig: 1908

Seller ID: cgtt

Binding: Hardcover

Condition: Very Good