Category: Afrikaans - Language

Sort

Showing 1-6 of 6

Image for Afrikaans en Maleis-Portugees: Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de nederlandse letteren aan de rijksuniversiteit te Groningen, op gezag van de Rector Magnificus Dr J Van Wageningen, Hoogleraar in de Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerte, tegen de Bedenkingen van de Fakulteit in het openbaar te verdedigen op Maandag 26 Junie 1916, des namiddags te 4 uur, door Daniël Brink Bosman, geboren te Boshof (Oranje Vrij Staat).

Afrikaans en Maleis-Portugees: Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de nederlandse letteren aan de rijksuniversiteit te Groningen, op gezag van de Rector Magnificus Dr J Van Wageningen, Hoogleraar in de Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerte, tegen de Bedenkingen van de Fakulteit in het openbaar te verdedigen op Maandag 26 Junie 1916, des namiddags te 4 uur, door Daniël Brink Bosman, geboren te Boshof (Oranje Vrij Staat).

By: Bosman, Daniël Brink

Price: $61.75

Publisher: P Noordhoff, Groningen: 1916

Seller ID: cbgm

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for Die Semantiek van Afrikaans

Die Semantiek van Afrikaans

By: de Villiers, Meyer

Price: $47.50

Publisher: Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, Pretoria: 1975

Seller ID: cfwx

ISBN: 0798602325

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for De Afrikaander en zijn Taal

De Afrikaander en zijn Taal

By: De Vos, Professor P J G

Price: $42.75

Publisher: Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij v/h Jacq. Dusseau & Co., Amsterdam / Kaapstad: 1906

Seller ID: 97pk

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Bronnegids by die studie van die Afrikaanse Taal en Letterkunde

Bronnegids by die studie van die Afrikaanse Taal en Letterkunde

By: Nienaber, P J

Price: $26.60

Publisher: Dr P J Nienaber, Johannesburg: 1947

Seller ID: bybk

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for HAT : Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

HAT : Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

By: Odendal, F.F.; Schoonees, P.C.; Swanepoel, C.J.; Du Toit, S.J.; Booysen, C.M.

Price: $76.00

Publisher: Perskor:

Seller ID: ccbs

ISBN: 0628036159

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Regte Afrikaans : 'n Alfabetiese naslaanboek van problematiese Afrikaanse woorde, uitdrukkings, gesegdes en aktuele taalvraagstukke

Regte Afrikaans : 'n Alfabetiese naslaanboek van problematiese Afrikaanse woorde, uitdrukkings, gesegdes en aktuele taalvraagstukke

By: Terblanche, H J

Price: $57.00

Publisher: Willem Gouws (Edms) Bpk., Johannesburg, Kaapstad: 1972

Seller ID: bxwe

Binding: Hardcover

Condition: Good