Category: Africana - Apartheid Era - Politics

Sort

Showing 1-14 of 14

Image for Republic of South Africa - Debates of Parliament : Fifth Session-Ninth Parliament : 13 to 17 September 1993

Republic of South Africa - Debates of Parliament : Fifth Session-Ninth Parliament : 13 to 17 September 1993

By: N/A

Price: $8.55

Publisher: Hansard, Cape Town: 1993

Seller ID: cgba

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for New Era - Vol 1 No 1 - March/April 1986

New Era - Vol 1 No 1 - March/April 1986

By: N/A

Price: $42.75

Publisher: Grassroots Publications: 1986

Seller ID: 42hu

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for South Africa ... The Road to a Just Society : Jewish Leadership Seminar, Heerengracht Hotel Cape Town, Sunday 4 June 1978

South Africa ... The Road to a Just Society : Jewish Leadership Seminar, Heerengracht Hotel Cape Town, Sunday 4 June 1978

By: N/A

Price: $26.60

Publisher: Labour Zionist Movement - Poalei Zion, Cape Town: 1978

Seller ID: 87ht

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Republic of South Africa - Debates of Parliament (Hansard) - Fifth Session - Ninth Parliament - 13 to 17 September 1993

Republic of South Africa - Debates of Parliament (Hansard) - Fifth Session - Ninth Parliament - 13 to 17 September 1993

By: N/A

Price: $8.55

Publisher: Hansard ; The Government Printer, Cape Town: 1993

Seller ID: 94jb

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for Apartheid - How Much Longer: Report About the Journey of an ISHR-delegation to South Africa

Apartheid - How Much Longer: Report About the Journey of an ISHR-delegation to South Africa

By: N/A

Price: $30.40

Publisher: International Society for Human Rights, USA Section / British Section: 1986

Seller ID: 50iw

ISBN: 3892480117

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for Verwoerd is Dead

Verwoerd is Dead

By: Botha, Jan

Price: $8.55

Publisher: Books of Africa: 1967

Seller ID: 69iy

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Verslag van die Kommissie van Ondersoek oor die Oproer in Soweto en Elders van 16 Junie 1976 tot 28 Februarie 1977 - volume 1

Verslag van die Kommissie van Ondersoek oor die Oproer in Soweto en Elders van 16 Junie 1976 tot 28 Februarie 1977 - volume 1

By: Cillie, Justice P M and others

Price: $83.60

Publisher: Staatsdrukker, Pretoria: 1979

Seller ID: 21jy

ISBN: 0621055751

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Work in Progress (WIP) : Nos. 26,37, 43, 44, 45

Work in Progress (WIP) : Nos. 26,37, 43, 44, 45

By: Editorial Collective

Price: $47.50

Publisher: Southern African Research Services, Johannesburg: 1983

Seller ID: 41hu

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Architect of Apartheid: H.F. Verwoerd, an appraisal

Architect of Apartheid: H.F. Verwoerd, an appraisal

By: Kenney, Henry

Price: $55.10

Publisher: Jonathan Ball Publishers, Johannesburg: 1980

Seller ID: 50jb

ISBN: 0868500186

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Architect of Apartheid: H.F. Verwoerd, an appraisal

Architect of Apartheid: H.F. Verwoerd, an appraisal

By: Kenney, Henry

Price: $55.10

Publisher: Jonathan Ball Publishers: 1980

Seller ID: 75ko

ISBN: 0868500186

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Understanding the Freedom Charter: The Political Orientation of the African National Congress

Understanding the Freedom Charter: The Political Orientation of the African National Congress

By: Styles, David

Price: $57.00

Publisher: NSF, Roosevelt Park, South Africa: 1989

Seller ID: 73io

ISBN: 0620139382

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for Progressive Odyssey: Towards a democratic South Africa

Progressive Odyssey: Towards a democratic South Africa

By: Swart, Ray

Price: $114.00

Publisher: Human & Rousseau: 1991

Seller ID: 5ic

ISBN: 0798127716

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Nasionale Boek : Gewy aan 25 Jaar van Nasional Bewind (1948-1973)

Die Nasionale Boek : Gewy aan 25 Jaar van Nasional Bewind (1948-1973)

By: van Schoor, A M (Ed)

Price: $85.50

Publisher: Edupress, (Edms) Bpk: 1973

Seller ID: 16jy

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Volledige Wiehahn-Verslag : Dele 1-6 en die witskrif op elke deel - met aantekeninge deur Prof N E Wiehahn

Die Volledige Wiehahn-Verslag : Dele 1-6 en die witskrif op elke deel - met aantekeninge deur Prof N E Wiehahn

By: Wiehahn, Prof N E

Price: $76.00

Publisher: Lex Patria Uitgewers, Johannesburg / Cape Town: 1982

Seller ID: 57hy

ISBN: 0628021682

Binding: Hardcover

Condition: Very Good