Category: Afrikaner Society - Religion

Sort

Showing 1-15 of 15

Image for Die Wekker : Eeufeesuitgawe - Junie 1997 : 'n Eeu van God se Genade in die Goudstad: Die Geskiedenins van die Ned. Geref. Gemeente Jeppestown, 1897-1997 - Met 'n Beskrywing van die Dogtergemeentes Turffontein, Malvern, Bezuidenhoutsvallei en Belgravia, asook die Herenigde Gemeente van Kensington

Die Wekker : Eeufeesuitgawe - Junie 1997 : 'n Eeu van God se Genade in die Goudstad: Die Geskiedenins van die Ned. Geref. Gemeente Jeppestown, 1897-1997 - Met 'n Beskrywing van die Dogtergemeentes Turffontein, Malvern, Bezuidenhoutsvallei en Belgravia, asook die Herenigde Gemeente van Kensington

By: Basson, Marius A

Price: $26.60

Publisher: Kerkraad van Die Ned. Geref. Gemeente Kensington, Johannesburg: 1997

Seller ID: 79ih

Binding: Softcover

Condition: Very Good


Image for Album vir die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Album vir die geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

By: Engelbrecht, Prof Dr S P

Price: $35.15

Publisher: HAUM, Pretoria: 1965

Seller ID: 24ij

Binding: Hardcover

Condition: Near Fine


Image for Gereformeerde Johannesburg-Suid 1931-2005 - 75ste Herdenking

Gereformeerde Johannesburg-Suid 1931-2005 - 75ste Herdenking

By: Gertzen, Susan (compiler)

Price: $17.10

Publisher: Gereformeerde Johannesburg-Suid: 2005

Seller ID: 80ij

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Die Here is my Herder ... 'n verklaring van Psalm 23

Die Here is my Herder ... 'n verklaring van Psalm 23

By: Haaf, Ds Wouter ten

Price: $28.50

Publisher: Opbou Publikasies, Lydenburg: 1984

Seller ID: 62iw

ISBN: 0620078855

Binding: Hardcover

Condition: Near Fine


Image for NG Kerk 350 : Eenhonderd bakens in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (1652-2002)

NG Kerk 350 : Eenhonderd bakens in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (1652-2002)

By: Hofmeyr, George (Ed)

Price: $64.60

Publisher: Lux Verbi. BM, Wellington, South Africa: 2002

Seller ID: 63im

ISBN: 0796300526

Binding: Hardcover

Condition: Near Fine


Image for N G Kerk 350 : Eenhonderd baken in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1652-2002

N G Kerk 350 : Eenhonderd baken in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1652-2002

By: Hofmeyr, George (Ed)

Price: $64.60

Publisher: Lux Verbi, BM: 2002

Seller ID: 3jn

ISBN: 0796300526

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Kerkregtelike Ontwikkeling van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1795-1962 : Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch met prof T N Hanekom as promotor

Die Kerkregtelike Ontwikkeling van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1795-1962 : Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch met prof T N Hanekom as promotor

By: Kleynhans, E P J

Price: $47.50

Publisher: The Author: 1973

Seller ID: 60iy

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for NG Gemeente Machadodorp - 75 - 1912 .... 1987

NG Gemeente Machadodorp - 75 - 1912 .... 1987

By: Kotze, Dr C S

Price: $17.10

Publisher: NG Gemeente Machadodorp: 1987

Seller ID: 78ih

Binding: Softcover

Condition: Good


Goeie Raad vir Jongmense

By: Marais, Ds P J (compiler)

Price: $19.00

Publisher: Publikasie-kommissie van die SA Bybelvereniging: 1930

Seller ID: 14hs

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Wat Sal Hierdie Kindjie Tog Wees? Oordenkiinge vir Gelowige Ouers

By: Murray, Dr Andrew ; Pretorius, Dr H S & Merwe, P J A van der (Translaters)

Price: $34.20

Publisher: Publikasie-kommissie van die SA Bybelvereniging: 1928

Seller ID: 15hs

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika 1842-1885

Die Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika 1842-1885

By: Scholtz, G D

Price: $61.75

Publisher: N G Kerk-Uitgewers: 1956

Seller ID: 77jk

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika - 1885-1910

Die Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika - 1885-1910

By: Scholtz, G D

Price: $57.00

Publisher: N G Kerk-Uitgewers: 1960

Seller ID: 53jt

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die Nederduitse Gereformeerde Kerk - 3 Volumes

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk - 3 Volumes

By: Van der Watt, P. B

Price: $123.50

Publisher: N. G. Kerkboekhandel, Pretoria: 1976

Seller ID: 65ju

ISBN: 0798700963

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Die Anglikaanse Kerk en die Onderwys in die Oranje-Vrystaat, 1854-1900

Die Anglikaanse Kerk en die Onderwys in die Oranje-Vrystaat, 1854-1900

By: Venter, Dr I S J

Price: $57.00

Publisher: J L van Schaik, Beperk., Pretoria: 1959

Seller ID: 16kq

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Eeufeesgedenkalbum van die Gereformeerde Kerke in die Klassis Waterberg 1859-1959

Eeufeesgedenkalbum van die Gereformeerde Kerke in die Klassis Waterberg 1859-1959

By: Venter, Ds H J ; Lion-Cachet, ds F N; Scheepers, ds G P; Pelser, ds P J; Pasch, ds GBS; Kruger, ds GHJ; Coetsee, ds AJ; Kruger, Oudl TS; Walt, ds DJ van der; Snyman, ds JTC; Rooy, ds JA van; Klerk, PJ de; Heystek, Joost; Vries, Dr KS van Wyk de

Price: $95.00

Publisher: Deputaatskap vir die Eeufees end die Gedenkalbum, Potgieterus: 1959

Seller ID: 18jy

Binding: Hardcover

Condition: Very Good