Category: Africana - Economic History

Sort

Showing 1-2 of 2

Image for Die Ekonomiese Posisie van die Asiaat in Suid-Afrika en Enkele Ander Gebiede in Afrika - Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Ekonomie (Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte) aan die Universiteit van Stellenbosch

Die Ekonomiese Posisie van die Asiaat in Suid-Afrika en Enkele Ander Gebiede in Afrika - Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Ekonomie (Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte) aan die Universiteit van Stellenbosch

By: Müller, A L

Price: $83.60

Publisher: The Author: 1963

Seller ID: 90ht

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Studies in the Social and Economic History of the Witwatersrand, 1886-1914 - 2 volumes

Studies in the Social and Economic History of the Witwatersrand, 1886-1914 - 2 volumes

By: Van Onselen, Charles

Price: $37.05

Publisher: Ravan Press (Pty) Ltd: 1982

Seller ID: 70hg

ISBN: 0869752103

Binding: Soft cover

Condition: Good