Category: Africana - Economic History

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Die Ekonomiese Posisie van die Asiaat in Suid-Afrika en Enkele Ander Gebiede in Afrika - Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Ekonomie (Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte) aan die Universiteit van Stellenbosch

Die Ekonomiese Posisie van die Asiaat in Suid-Afrika en Enkele Ander Gebiede in Afrika - Proefskrif goedgekeur vir die graad van Doktor in die Ekonomie (Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte) aan die Universiteit van Stellenbosch

By: Mller, A L

Price: $83.60

Publisher: The Author: 1963

Seller ID: 90ht

Binding: Hardcover

Condition: Good