Category: Bible

Sort

Showing 1-2 of 2

Image for Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619 uit de oorsponklijke Griekse taak in onze Nederlansche getrouwelijk overgezet.  Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten

Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619 uit de oorsponklijke Griekse taak in onze Nederlansche getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten

By: N/A

Price: $77.90

Publisher: G Ph Zalsman, Kampen: 1867

Seller ID: 88ie

Condition: Good


995 pages (complete). In Dutch throughout. A venerable copy. The boards are worn, scuffed all about. They are secure, sure. The contents are gently aging. There are mottles of foxing here and there throughout. The pages are mild, assured, benign, clean, clear, competent, placid. fkOrders over $50.00 are shipped using tracked courier delivery services. View more info

Image for Bijbel, dat is de Gansche Heilige Schrift, vervattende al de Kanonieke Boeken Des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigden Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronklijke talen in onze Nederlandsche Getrouwelijk overgezet

Bijbel, dat is de Gansche Heilige Schrift, vervattende al de Kanonieke Boeken Des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigden Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronklijke talen in onze Nederlandsche Getrouwelijk overgezet

By: N/A

Price: $43.70

Publisher: Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, te London / Achter den Dom, te Utrecht: 1893

Seller ID: 17ih

Condition: Good


Complete. In Dutch throughout. The frontispage has detailed family information. Quarter-leather. The boards are much scuffed, worn, marked. They are placid and pastoral. The leathered corners and spine have wear to all edges and seams. They are benign. The contents are pleasing. There are very occasional annotations against favoured verses, otherwise, the pages are clean, clear, placid, certain, competent, comfortable. Please note that due to the weight of this book, should the book need be posted outside of South Africa, extra postal charges may be required. fkOur orders are shipped ... View more info