Category: Bible

Sort

Showing 1-2 of 2

Image for Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619 uit de oorsponklijke Griekse taak in onze Nederlansche getrouwelijk overgezet.  Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten

Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes Heeren Jezus Christus door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht in de Jaren 1618 en 1619 uit de oorsponklijke Griekse taak in onze Nederlansche getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten

By: N/A

Price: $77.90

Publisher: G Ph Zalsman, Kampen: 1867

Seller ID: 88ie

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Bijbel, dat is de Gansche Heilige Schrift, vervattende al de Kanonieke Boeken Des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigden Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronklijke talen in onze Nederlandsche Getrouwelijk overgezet

Bijbel, dat is de Gansche Heilige Schrift, vervattende al de Kanonieke Boeken Des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de hoog mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigden Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronklijke talen in onze Nederlandsche Getrouwelijk overgezet

By: N/A

Price: $43.70

Publisher: Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, te London / Achter den Dom, te Utrecht: 1893

Seller ID: 17ih

Binding: Hardcover

Condition: Good