Category: Africana - Cape of Good Hope - History

Sort

Showing 1-10 of 10

Image for The Cape Flats Farmers' Association Fourth Annual Show & Fair to be held on Thursday, April 18, 1895

The Cape Flats Farmers' Association Fourth Annual Show & Fair to be held on Thursday, April 18, 1895

By: N/A

Price: $26.60

Publisher: Cape Flats Farmers' Association, Cape Town: 1895

Seller ID: 2pw

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for Echt Relaas en Dagverhaal, Wegens den Opstand en het Afloopen van't Oost-Indisch Compagnie-Schip Nyenburg, Schipper Jack Ketel.  Voor de Kamer Hoorn over Cabo de Goede Hoop naar Batavia gedenstineerd, en uit Texel in Zee gestoken den 8 Mey 1763 (Staatsbiblioteek Herdrukke No 65/ State Library Pretoria Reprints No 65)

Echt Relaas en Dagverhaal, Wegens den Opstand en het Afloopen van't Oost-Indisch Compagnie-Schip Nyenburg, Schipper Jack Ketel. Voor de Kamer Hoorn over Cabo de Goede Hoop naar Batavia gedenstineerd, en uit Texel in Zee gestoken den 8 Mey 1763 (Staatsbiblioteek Herdrukke No 65/ State Library Pretoria Reprints No 65)

By: N/A

Price: $28.50

Publisher: Die Staatsbiblioteek / The State Library, Pretoria: 1972

Seller ID: 21qh

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for The Porter Speeches.  Speeches delivered by The Hon William Porter during the years 1839-1845 inclusive

The Porter Speeches. Speeches delivered by The Hon William Porter during the years 1839-1845 inclusive

By: N/A

Price: $118.75

Publisher: Trustees Estate Saul Solomon & Co., Cape Town: 1886

Seller ID: 33ri

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for The Cape of Adventure - being strange and notable discoveries, perils, shipwrecks, battles, upon sea and land, with pleasant and interesting observations upon the country and the natives of the Cape of Good Hope - extracted from the writings of the early travellers

The Cape of Adventure - being strange and notable discoveries, perils, shipwrecks, battles, upon sea and land, with pleasant and interesting observations upon the country and the natives of the Cape of Good Hope - extracted from the writings of the early travellers

By: Colvin, Ian D (compiler)

Price: $28.50

Publisher: T Maskew Miller, Cape Town: 1916

Seller ID: 39qt

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for De Kaap de Goede Hoop Gedurende de Laatste Jaren van Het Nederlandsch Bewind

De Kaap de Goede Hoop Gedurende de Laatste Jaren van Het Nederlandsch Bewind

By: Idenburg, P J

Price: $33.25

Publisher: Templum Salomis, Leiden / Burdersdijk en Niermans: 1946

Seller ID: 54rc

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Life at the Cape in Mid-Eighteenth Century - being The Biography of Rudolf Siegfried Allemann, Captain of the Military Forces and Commander of the Castle in the Service of the Dutch East India Company At the Cape of Good Hope

Life at the Cape in Mid-Eighteenth Century - being The Biography of Rudolf Siegfried Allemann, Captain of the Military Forces and Commander of the Castle in the Service of the Dutch East India Company At the Cape of Good Hope

By: Mentzel, O F; Greenlees, Margaret (trans)

Price: $237.50

Publisher: The Van Riebeeck Society: 1919

Seller ID: 100qz

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Bladen Uit de Memoirs van Petrus Borchardus Borcherds, Vroeger Civiele Commissaris van de Kaapsche Afdeeling en Resident Magistraat van Kaapstad en Omstreken, Zijnde Een Eenvoudig Verhaal van de Gebeurtenissen van zijn Prille Jeugd tot Vergevorderden Leeftijd, Hoofdzakelijk Bedoeld voor zijn Kinderen, Afstammelingen, Landgenooten en Vrienden

Bladen Uit de Memoirs van Petrus Borchardus Borcherds, Vroeger Civiele Commissaris van de Kaapsche Afdeeling en Resident Magistraat van Kaapstad en Omstreken, Zijnde Een Eenvoudig Verhaal van de Gebeurtenissen van zijn Prille Jeugd tot Vergevorderden Leeftijd, Hoofdzakelijk Bedoeld voor zijn Kinderen, Afstammelingen, Landgenooten en Vrienden

By: Olland, Fred H (trans)

Price: $76.00

Publisher: Holl.-Afrik. Uitgevers-Maatschappij v/h Jacques Dusseau & Co., Kaapstad: 1907

Seller ID: 99rg

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Description of the Cape of Good Hope with the matters concerning it - Amsterdam 1726 / Beschryvinge van de Kaap de Goede Hoope met de zaaken daar toe behoorende - Amsterdam 1726 - 2 volumes

Description of the Cape of Good Hope with the matters concerning it - Amsterdam 1726 / Beschryvinge van de Kaap de Goede Hoope met de zaaken daar toe behoorende - Amsterdam 1726 - 2 volumes

By: Serton, Prof P; Raven-Hart, Maj R; Kock, Dr W J de; Raidt, Dr E H (Eds); Raven-Hart, Maj R (trans)

Price: $17.10

Publisher: Van Riebeeck Society, Cape Town: 1971

Seller ID: 73or

ISBN: 0620000562

Binding: Hardcover

Condition: Near Fine


Image for The Company Slave Lodge 1680-1731: Social Hierarchies, Regional Attribution and a Racial Division of Labor (Fifth Workshop on the History of Cape Town 6-7 December 1985)

The Company Slave Lodge 1680-1731: Social Hierarchies, Regional Attribution and a Racial Division of Labor (Fifth Workshop on the History of Cape Town 6-7 December 1985)

By: Shell, Robert

Price: $19.00

Publisher: History Department, University of Cape Town: 1985

Seller ID: 89pt

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for Old Cape Homesteads and their Founders: The 1898 Xmas Number of the Cape Times

Old Cape Homesteads and their Founders: The 1898 Xmas Number of the Cape Times

By: Trotter, Mrs A P

Price: $95.00

Publisher: Cape Times: 1898

Seller ID: 6rt

Binding: Softcover

Condition: Good